Status: mars 2024

Sekretesspolicy VW Group Charging GmbH

A. Ansvarig aktör

Välkommen till webbplatsen för Volkswagen Group Charging GmbH, Karl-Liebknecht-Str. 32, 10178 Berlin, e-postadress: info@elli.eco, som är registrerat i handelsregistret i den allmänna domstolen Amtsgericht Charlottenburg under nummer HRB 208967 B (”Volkswagen Group Charging GmbH”), och tack för att du visar intresse för vårt företag och våra produkter. Nedan hittar du information om insamlingen, behandlingen och användningen av dina uppgifter.

B. Behandling av personuppgifter

I. Behandling av loggfiler

När du använder webbplatsen överför webbläsaren automatiskt vissa uppgifter som vi lagrar i så kallade loggfiler. Det är särskilt följande information som överförs automatiskt:

 1. ett anonymt cookie-ID,

 2. vilken webbläsare du använder,

 3. datum och tid för besöket,

 4. vilka sidor du har besökt på vår webbplats,

 5. vilken webbplats du besöker oss från,

 6. IP-adressen (Internet Protocol-adressen) för den slutenhet som du har använt för att komma åt onlinetjänsten.

Dessa uppgifter behandlas i enlighet med artikel 6 stycke 1 led f i dataskyddsförordningen baserat på vårt berättigade intresse av att kunna visa webbplatsen för dig på ett korrekt sätt. Uppgifterna raderas efter 14 dagar.

Google Ireland (”Google”), med säte i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, fungerar som personuppgiftsbiträde i egenskap av värd för nätbutiken. Google krypterar uppgifterna enligt de avtal som de ingått med oss och behandlar dem enbart på dataservrar inom EU. Det kan inte uteslutas att Google LLC, som har sitt säte i USA, kan få (läs)åtkomst till informationen. Vi har avtalat om lämpliga EU-standardavtalsklausuler beträffande överföringen av personuppgifter till personuppgiftsbiträden i syfte att ge dina personuppgifter ett adekvat skydd. Du kan hämta de EU-standardavtalsklausuler som tillämpas från webbadressen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

II. Kontaktuppgifter och kundtjänst

Du kan kontakta oss för att göra en begäran via den lagrade e-postadressen eller telefonnumret. I detta sammanhang behandlar vi den information och de uppgifter som du tillhandahåller (inklusive personuppgifter) i ett ärende så att vi kan kontakta dig och behandla din begäran (artikel 6 stycke 1 led b i dataskyddsförordningen). Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, som fungerar som vårt personuppgiftsbiträde, och Majorel Berlin GmbH, Wohlrabedamm 32, 13629 Berlin, hjälper oss med behandlingen. Dina uppgifter kommer också att lagras och behandlas i vårt CRM-system. Vi has anlitat Salesforce.com, Inc. (The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA) som personuppgiftsbiträde för detta ändamål. Det kan inte uteslutas att Salesforce.com, Inc. får tillgång till informationen, och när det gäller detta har ett motsvarande EU-standardavtal (en lämplig garanti för databehandling i icke-europeiska länder) ingåtts. Du kan hämta de EU-standardavtalsklausuler som tillämpas från webbadressen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087. Vi raderar dina uppgifter så fort vi har tillmötesgått din begäran i enlighet med dina önskemål, såvida det inte finns andra lagringstider (t.ex. skatterelaterade lagringstider) som står i strid med detta.

III. Behandling inom ramen för beställningsprocessen

Vi behandlar de uppgifter som du tillhandahåller inom ramen för beställningsprocessen i syfte att uppfylla avtalet (artikel 6 stycke 1 led b i dataskyddsförordningen). För detta krävs bland annat privata kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter (såsom namn, adress och e-postadress), IT-användningsuppgifter (såsom beställnings-ID och tidpunkt för beställningen) och bankuppgifter (i avsnittet ”Databehandling för betalningsändamål” kan du läsa mer om detta).

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ovan nämnda ändamålen. Om du har invändningar mot att vi behandlar uppgifterna grundat på våra berättigade intressen (artikel 6 stycke 1 led f i dataskyddsförordningen) kommer vi att radera personuppgifterna såvida inte fortsatt behandling är tillåten enligt relevanta lagbestämmelser. Personuppgifterna kommer även att raderas om detta är nödvändigt av andra rättsliga skäl. I enlighet med dessa allmänna principer kommer vi i huvudsak att radera personuppgifterna direkt efter att vi funnit att det inte finns någon rättslig grund, om de inte längre behövs för det angivna ändamålet eller om det angivna ändamålet inte längre existerar, och i den mån det inte finns någon annan rättslig grund (t.ex. lagringstider i enlighet med handels- eller skatterätt). Annars gör vi det när annan rättslig grund inte längre är tillämplig.

I den mån tjänstleverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning har vi ingått ett orderbehandlingsavtal med dessa och kommit överens om lämpliga garantier för att säkerställa skyddet av personuppgifter. Dessutom är vi noggranna när vi väljer ut våra tjänstleverantörer. De behandlar personuppgifterna enbart i syfte att utföra sina uppgifter och är bundna enligt avtal att följa våra anvisningar. De har lämpliga tekniska och organisationsmässiga åtgärder på plats för att skydda personuppgifterna och övervakas regelbundet av oss. Vi har avtalat om motsvarande EU-standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till personuppgiftsbiträden i tredje land (som en lämplig garanti för databehandling i icke-europeiska länder). Du kan hämta de EU-standardavtalsklausuler som tillämpas från webbadressen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

IV. Beställning av UTRUSTNING FÖR E-MOBILITET och installationstjänster

Beställ via ett Elli-användarkonto

Du kan registrera ett användarkonto direkt hos Elli så att du kan skapa och hantera en profil. Vi behandlar dina personliga kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter, såsom namn, adress och e-postadress, i syfte att uppfylla avtalet (artikel 6 stycke 1 led b i dataskyddsförordningen). Du kan visa, hantera och ändra dina uppgifter i kundsektionen. Vi har anlitat Google Ireland (”Google”), med säte i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, som personuppgiftsbiträde för tillhandahållande av tjänster för administration av användarkonton. Google krypterar uppgifterna enligt de avtal som de ingått med oss och behandlar dem på dataservrar inom EU. Det kan inte uteslutas att Google LLC, som har sitt säte i USA, kan få (läs)åtkomst till informationen. Avtal om lämpliga EU-standardavtalsklausuler har ingåtts när det gäller överföringen av personuppgifter till personuppgiftsbiträden så att dina personuppgifter ska vara tillräckligt skyddade. Du kan hämta de EU-standardavtalsklausuler som tillämpas från webbadressen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

Beställ som gäst

Du har möjlighet att beställa som gäst. Med denna typ av beställning behöver du inte registrera dig innan du gör en beställning, men vi samlar in och behandlar dina uppgifter som krävs för att beställa som gäst (namn, adress, e-postadress och telefonnummer).

Hantera och annullera din beställning

När det gäller beställningar som görs via ett användarkonto kan du visa, hantera och annullera dina beställningar under ”Mitt konto”. För att göra detta hämtar du den motsvarande beställningen under ”Mina beställningar”. Genom att klicka på ”Annullera artikel” kan du bestämma hur många artiklar som ska annulleras och om du så önskar ange ett skäl till annulleringen. När du gör en beställning som gäst kan du ändra dina beställningar eller annullera dem via kundtjänst.

Hembesök, installation och driftsättning

För att vi ska kunna göra ett besök på plats (hembesök) och, om så krävs, sköta såväl installation och driftsättning som underhåll, reparationer eller avinstallation av e-mobilitetsutrustningen vid ett senare tillfälle, överför vi dina kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och, om nödvändigt, telefonnummer för att kunna avtala om en tid) till vår servicepartner i din region tillsammans med information om de produkter och tjänster som du begärt.

Logistiktjänst

För att den utrustning som du har beställt ska kunna levereras överför vi dina kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och, om nödvändigt, telefonnummer) till vår leverantör av logistiktjänster, Arvato Distribution GmbH, Gottlieb-Daimler Str. 1 33428 Harsewinkel, tillsammans med ytterligare information som rör din beställning för särskilda ändamål.

Om du vill kan leveransen även ske direkt till partnern för installationstjänster, och även då tillsammans med dina kontaktuppgifter och beställningsinformation för särskilda ändamål.

Databehandling för betalningsändamål

För behandling av betalningar med de metoder som vi erbjuder i nätbutiken (t.ex. kreditkortsbetalning) har vi anlitat Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederländerna, som leverantör av betalningstjänster. Som en del av betalningsprocessen kan dina betalningsuppgifter (t.ex. kreditkortsuppgifter) och andra personuppgifter (t.ex. faktureringsadress) komma att överföras i den mån dessa uppgifter krävs för att betalningen ska kunna behandlas. Adyen BV behandlar dina uppgifter under eget ansvar för det specifika ändamålet inom ramen för banktjänsten och bär därmed hela ansvaret för uppgifterna. I syfte att upptäcka bedrägerier behandlar Adyen även dina personuppgifter (t.ex namn, fakturerings- och/eller leveransadress, e-postadress och telefonnummer) i egenskap av vårt personuppgiftsbiträde.

Driftsättning och konfiguration av utrustning för e-mobilitet

När du köper din utrustning för e-mobilitet kan du välja mellan modeller som har WLAN-anslutning eller är utformad enligt LTE-standarden för mobil kommunikation. För att säkerställa att utrustningen för e-mobilitet är aktuell och har den kommunikationsförmåga som krävs (inklusive WLAN-anslutning eller LTE-standarden för mobil kommunikation), överförs följande enhetsspecifika uppgifter i krypterad form till IT-systemen på Volkswagen Group Charging GmbH med regelbundna intervall för behandling där: enhets-ID, märke, generation, enhetstyp och programvaruversion.

Om du vill använda andra valfria onlinetjänster (kontroll och analys av laddningscykler) i anslutning till din utrustning för e-mobilitet behöver du länka dessa till ditt befintliga användarkonto. Inom ramen för användningen av onlinetjänster överförs följande personuppgifter och andra enhetsspecifika uppgifter till IT-systemen på Volkswagen Group Charging GmbH för tillhandahållande och rendering av prestanda, och behandlas där: kund-ID, statistik, information rörande laddningsprocessen, status, anslutningsstatus och tidsangivelse för senast upprättade kommunikation.

Alternativt kan du även välja en enhet utan anslutningsfunktioner. Om du bestämmer dig för denna variant av e-mobilitetsutrustning överförs inte uppgifterna till IT-systemen på Volkswagen Group Charging GmbH.

V. Samtycke till annonsering

Om du vill ha information om våra produkter kan du beställa motsvarande annonser. För detta ändamål behandlas följande uppgifter så att annonser kan tillhandahållas inom ramen för ditt samtycke (artikel 6 stycke 1 led a i dataskyddsförordningen): efternamn, förnamn, e-postadress och telefonnummer.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan gentemot Volkswagen Group Charging GmbH utan kostnad. I avsnittet ”Dina rättigheter” kan du läsa mer om hur du utövar dina rättigheter enligt denna sekretesspolicy.

Dina personuppgifter raderas så fort du har återkallat ditt samtycke under förutsättning att inga andra lagringstider (t.ex. skatterelaterade lagringstider) utgör ett hinder för detta.

VI. Kundnöjdhetsenkäter

I syfte att förbättra såväl vår annonsering och kundtjänst som våra produkter och tjänster skickar vi ut kundnöjdhetsenkäter så att vi bättre kan uppfylla kundernas kvalitetskrav. För detta ändamål använder vi den e-postadress om du anger i samband med din ID-beställning. För att vi ska kunna dra slutsatser angående de inbördes sambanden mellan typen av användning av produkten och de problem som uppstår vid användningen och det som du har synpunkter på, och för att på motsvarande sätt ändra vårt annonsinnehåll och beakta dina synpunkter och resultaten från dina kundnöjdhetsenkäter, kopplar vi dina synpunkter och enkätresultat till ditt kundkonto med hjälp av den e-postadress som du har angett. Din e-postadress behandlas i enlighet med artikel 6 stycke 1 led f i dataskyddsförordningen eftersom vi har ett berättigat intresse av att anpassa våra produkter så att de uppfyller kundernas krav på ett bättre sätt. Utöver detta pseudonymiserar vi den feedback som vi samlar in så att vi kan vidta ytterligare åtgärder i analys-, kategoriserings- och klassificeringssyfte (t.ex. indelning i lämpliga ämnen) och även ta fram andra anonyma mått och nyckeltal. Inom ramen för pseudonymiseringen raderar vi alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig direkt (t.ex. namn, e-postadress, användar-ID:n) och behåller indirekt spårbara identifieringsuppgifter (pseudonymer). I syfte att utföra analyser använder vi personuppgiftsbiträdet Google Ireland Limited (”Google”), med säte i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, som är personuppgiftsbiträde för Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google LLC”). Ett motsvarande EU-standardavtal (en lämplig garanti för databehandling i icke-europeiska länder) har ingåtts med Google LLC. Du kan hämta de EU-standardavtalsklausuler som tillämpas från webbadressen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

Vi raderar dina uppgifter från analysen och segmenteringen efter fem år eller i enlighet med gällande lagkrav, t.ex. om det ändamål som de samlades in för inte längre är aktuellt och om raderingen inte står i strid med några andra lagringsskyldigheter.

VII. Lagringsskyldigheter

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som det krävs för de ovan nämnda ändamålen. Om du har invändningar mot att vi behandlar uppgifterna grundat på våra berättigade intressen raderar vi personuppgifterna såvida inte fortsatt behandling är tillåten enligt relevanta lagbestämmelser. Personuppgifterna raderas också om vi blir tvingade att göra detta av andra rättsliga skäl. I enlighet med dessa allmänna principer kommer vi i princip att radera personuppgifterna direkt efter att vi funnit att det inte finns någon rättslig grund, om de inte längre behövs för det angivna ändamålet eller om det angivna syftet upphör, och i den mån det inte finns någon annan rättslig grund (t.ex. lagringstider i enlighet med handels- eller skatterätt). Annars gör vi det när annan rättslig grund inte längre är tillämplig.

VIII. Databehandling som utförs av tjänstleverantörer

I den mån tjänstleverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning har vi ingått ett orderbehandlingsavtal med dessa och kommit överens om lämpliga garantier för att säkerställa skyddet av personuppgifter. Dessutom väljer vi våra tjänstleverantörer med omsorg. De behandlar personuppgifterna enbart i syfte att utföra sina uppgifter och är bundna genom avtal att följa våra anvisningar, har lämpliga tekniska och organisationsmässiga åtgärder på plats för att skydda personuppgifterna och övervakas regelbundet av oss. Avtal om motsvarande EU-standardavtalsklausuler har ingåtts för överföring av personuppgifter till personuppgiftsbiträden i tredje land (som en adekvat garanti för databehandling i icke-europeiska länder). Du kan hämta de EU-standardavtalsklausuler som tillämpas från webbadressen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

IX. Allmän information angående analys av data under tiden som produkterna och tjänsterna används

Volkswagen Group Charging GmbH strävar ständigt efter att utveckla nya produkter och tjänster, att förbättra de produkter och tjänster som de erbjuder samt att förbättra de annonsinsatser som sker i syfte att marknadsföra dessa produkter och tjänster. En väl underbyggd analys av hur produkterna och tjänsterna används är nödvändig för att dessa mål ska kunna uppnås. Av denna anledning behandlar Volkswagen Group Charging GmbH data från ditt användarkonto och de tjänster som är kopplade till detta konto, såsom pseudonyma identifieringsuppgifter (t.ex. ett slumpmässigt genererat pseudonymt användar-ID), användarkontouppgifter (t.ex. prioriterade partner), transaktionsuppgifter (t.ex. debiteringsprocesser), avtalsuppgifter (t.ex. bekräftade allmänna villkor), IT-användningsdata (t.ex. de senaste inloggningarna i tjänsterna, vilka funktioner som använts) och platsuppgifter (t.ex. trunkerade GPS-data). Syftena med behandlingen, själva behandlingen och de motsvarande rättsliga grunderna beskrivs detaljerat nedan.

 • Analys för utveckling och förbättring av produkter: I syfte att utveckla nya (t.ex. uppskatta införandegraden för nya produkter) och förbättra befintliga (t.ex. utvärdera införandegraden för befintliga produkter) produkter och tjänster, behandlar Volkswagen Group Charging GmbH uppgifter från användningen av våra produkter och tjänster. Under behandlingens gång pseudonymiseras dina personuppgifter. Vid pseudonymiseringen raderas alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig direkt (t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer). Indirekt spårbara identifieringsuppgifter (pseudonymer) behålls. Det är först när pseudonymiseringen har genomförts som uppgifterna analyseras i analyssystemen på Volkswagen Group Charging GmbH. Uppgifter som kan hänföras till dig direkt återskapas inte vid något tillfälle. De resultat som härrör från analysen (särskilt mått och nyckeltal) är helt anonyma. Behandlingen av dessa pseudonyma uppgifter är nödvändig eftersom det förekommer interaktioner mellan användarkontot och respektive tjänster. I dessa fall är användningen av pseudonymer avgörande för att uppgifterna från det användarkontot som analysen baseras på ska kunna associeras med de kopplade tjänsterna. Den beskrivna behandlingen av dina uppgifter äger rum på grundval av det berättigade intresse som Volkswagen Group Charging GmbH har av att erbjuda nyligen utvecklade och förbättrade produkter och tjänster (artikel 6 stycke 1 led f i dataskyddsförordningen). Volkswagen Group Charging GmbH raderar dina pseudonyma uppgifter efter 5 år eller i enlighet med gällande lagkrav, till exempel så fort det ändamål som de samlades in för inte längre existerar, och i den mån raderingen inte står i strid med några andra lagringsskyldigheter. 

 • Segmentering för förbättring av annonsering: I syfte att förbättra sin annonsering (t.ex. utvärdera relevansen för en kampanj), behandlar Volkswagen Group Charging GmbH uppgifter som samlas in vid användningen av våra produkter och tjänster. Under behandlingens gång kommer dina personuppgifter att pseudonymiseras. Vid pseudonymiseringen raderas alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig direkt (t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer). Indirekt spårbara identifieringsuppgifter (pseudonymer) behålls. Det är först när pseudonymiseringen har ägt rum som uppgifterna segmenteras i analyssystemen på Volkswagen Group Charging GmbH. Den beskrivna behandlingen av dina uppgifter utförs på grundval av det berättigade intresse som Volkswagen Group Charging GmbH har av att erbjuda förbättrade annonser som är personligt anpassade efter användaren (artikel 6 stycke 1 led f i dataskyddsförordningen). Volkswagen Group Charging GmbH raderar dina pseudonyma uppgifter efter 3 år eller i enlighet med gällande lagkrav, till exempel så fort det ändamål som de samlades in för inte längre existerar, och i den mån raderingen inte står i strid med några andra lagringsskyldigheter. Volkswagen Group Charging GmbH använder inte resultaten för att återskapa uppgifter som kan hänföras till dig direkt såvida du inte har gett motsvarande samtycke till annonsering (artikel 6 stycke 1 led a i dataskyddsförordningen). 

 • Anlitade personuppgiftsbiträden: Den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för det analysarbete som utförs i syfte att utveckla nya produkter, förbättra befintliga produkter och tjänster samt förbättra annonseringen utförs av oss i Tyskland. För detta ändamål har vi anlitat Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”) och Microsoft Ireland Operations Limited, med säte på 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland (”Microsoft”) som personuppgiftsbiträden. Det kan inte uteslutas att både Google, Inc. och Microsoft Corporation, båda med säte i USA, får tillgång till personuppgifterna, och det är därför som avtal om motsvarande EU-standardavtalsklausuler (avtal godkända av Europeiska kommissionen som säkerställer att personuppgifterna har samma skydd när det gäller databehandling som inom EU) har ingåtts. Google och Microsoft behandlar dina personuppgifter enbart för vår räkning och i enlighet med våra anvisningar inom ramen för ett orderbehandlingsavtal. Du kan hämta de EU-standardavtalsklausuler som tillämpas från webbadressen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

C. Användning av cookies och spårningsverktyg

Allmän information

Volkswagen Group Charging GmbH använder olika cookies på sina webbplatser. Cookies är små filer som innehåller konfigurationsinformation och som lagras på din ändenhet. Cookies kan i huvudsak delas in i tre kategorier. Det finns cookies som är oumbärliga för webbplatsens funktion (tekniskt nödvändiga cookies) och cookies som används för att skapa en pseudonymiserad användarprofil (så kallade analys- och marknadsföringscookies).

Funktionella cookies behövs för att du ska kunna besöka vår webbplats (se artikel 6 stycke 1 led b i dataskyddsförordningen).

Analys- och marknadsföringscookies används endast om besökaren av webbplatsen har gett sitt samtycke till detta (artikel 6 stycke 1 led a i dataskyddsförordningen). Detta samtycke ges via ett cookie-meddelande, som du aktivt måste klicka på.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till den databehandling via angivna cookies och spårningsverktyg som visas med framtida verkan genom att klicka på följande länk och ändra dina nuvarande inställningar i Cookie Consent Manager: Cookie Consent Manager.

Du hittar en lista över exakt vilka cookies som används (företag, namn på cookien, syfte med användningen och lagringstid) nedan och i slutet av respektive avsnitt (om webbprestanda och analys och om marknadsföring).

Webbprestanda och analys

VW Group Charging GmbH använder dessa data för att förbättra vår webbplatsprestanda och våra tjänster samt för att göra en analys av shoppingupplevelsen i våra appar och på våra webbplatser som är relevant för verksamheten.

Google Taggstyrning

På den här webbplatsen används Google Taggstyrning. Med hjälp av denna tjänst kan webbplatstaggar hanteras via ett gränssnitt. Google Taggstyrning implementerar endast taggar. Detta innebär följande: Cookies används inte och personuppgifter samlas inte in. Google Taggstyrning aktiverar andra taggar, som i sin tur samlar in uppgifter om det behövs. Dock kommer inte Google Taggstyrning åt dessa uppgifter. Om en inaktivering sker på domän- eller cookie-nivå fortsätter den att gälla för alla spårningstaggar i den mån de har implementerats med Google Taggstyrning.

Företag Cookie Syftesbeskrivning Varaktighet
Elli elli_cookie_consent Denna cookie används för att integrera systemet för samtycke. 14 månader
Elli _cmpgurl Kakan används för att lagra information om den hänvisande kampanj-URL som användaren använde för att besöka webbplatsen. 30 minuter
Elli _ref Den här cookien sätts endast om hänvisningskällan är tillgänglig och den hänvisande webbplatsen har ytterligare kampanjparametrar i URL:en. I det här fallet skrivs den hänvisande webbadressen till den här cookien. 30 minuter

Google Analytics

Google Analytics är ett verktyg för webbanalys som VW Group Charging GmbH använder för att mäta aktivitet och försäljningsdata. Dessa data används för att mäta målgrupper och förbättra de tjänster som vi erbjuder våra kunder och användare både online och offline. När vi analyserar vilka funktioner våra kunder använder ofta blir det lättare att förstå vad kunderna tycker är användbart. Genom att göra detta bäddar vi för mer relevanta resultat och affärsbeslut. Uppgifter om vilken teknik kunderna använder, t.ex. vilken appversion eller webbläsare de har, hjälper VW Group Charging GmbH att identifiera och lösa tekniska problem.

USA är ett land som inte erbjuder ett tillräckligt skydd för personuppgifter enligt vad som avses i EU:s direktiv 2016/679. Detta innebär bland annat att myndigheterna i USA har rätt att komma åt dina uppgifter utan att du har tillgång till några effektiva rättsmedel.

Företag som behandlar uppgifterna

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

Syften med databehandlingen

I den här listan anger vi vilka syften vi har med insamlingen och behandlingen av uppgifter.

 • Analys

 • Förbättring av tjänster på webbplatsen (t.ex. rekommendationsmotorn)

 • Internationell dataöverföring

Tekniker som används

 • Cookies

 • SDK

Uppgifter som samlas in

Den här listan innehåller alla (person)uppgifter som samlas in av tjänsten eller genom användning av den.

 • Tidsrelaterade uppgifter (t.ex. tiden då något inträffade)

 • Butiksinformation (t.ex. land)

 • Sidinformation (t.ex. typ av sida)

 • Produktinformation (t.ex. digital streckkod)

 • Webbläsarinformation (t.ex. webbläsarversion)

 • Information om enheten (t.ex. annonserings-ID)

 • Inköpsinformation (t.ex. värdet av artiklarna i kundvagnen)

 • Betalningsinformation (t.ex. betalningsmetod)

 • Marknadsföringsinformation (t.ex. Ad Click-ID)

 • Personuppgifter (t.ex. IP-adress eller e-postadress)

 • Uppgifter om appen (t.ex. installationsdatum)

 • Cookie-uppgifter (t.ex. sessions-ID)

 • Beteenderelaterade uppgifter (t.ex. surfbeteende)

 • Resultat (t.ex. information från A/B-testning)

 • Platsinformation (t.ex. ort)

Rättslig grund

Nedan anges vad som krävs som rättslig grund för att få behandla uppgifterna.

 • Art. 6 (1) (a) i dataskyddsförordningen (samtycke)

Plats för behandling

 • USA och Irland/EU

Lagringstid

Med lagringstid avses den tidsperiod då de insamlade uppgifterna lagras för att kunna behandlas. Uppgifterna måste raderas så fort de inte längre behövs för de angivna ändamålen.

Uppgifterna raderas efter 5 år

Uppgiftsmottagare

 • Alphabet Inc.

Klicka här om du vill läsa personuppgiftsbiträdets sekretesspolicy:

http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/

Klicka här om du vill dra tillbaka dina uppgifter från alla domäner som tillhör det företag som behandlar uppgifterna:

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Företag Cookie Syftesbeskrivning Varaktighet
Google _ga En cookie från Google Analytics som används för att särskilja användare. 2 år
Google _gid Statistik, används för att särskilja användare (Google Analytics). 24 timmar
Google _gac_gb_GTM-TD9J8WF Kampanjrelaterad information. Om du har linked Google Analytics och Google Ads accounts, conversion tags ska läsa den här cookie om du har inte hindrad det. 90 dagar
Google _gat_UA-171423853-29 En cookie från Google Analytics som används för att begränsa anmmodan hastigheten. 1 minut
Google _ga_G1Y6SGJNN2 Permanent GA4-cookie som används för att särskilja unika användare. 2 år
Google _ga_XC4B9NNKVY Permanent GA4-cookie som används för att särskilja unika användare. 2 år
Google _gcl_au Cookie sammlar informationen om användning av reklam clicks. 3 månader

Hotjar

Vi använder Hotjar för att förstå kundernas önskemål bättre och för att optimera erbjudandet och upplevelsen på den här webbplatsen.

Med hjälp av Hotjars teknik får vi en bättre förståelse för hur användarnas upplevelser ser ut (t.ex. hur mycket tid de spenderar på olika sidor, vilka länkar de klickar på, vad de gillar och inte gillar osv.) och detta hjälper oss att anpassa vårt erbjudande efter den feedback vi får från våra användare. Med hjälp av Hotjar kan vi även genomföra enkäter på webbplatsen för att samla in information från kunderna om hur vi kan förbättra webbplatsen och till och med produkterna.

Företag som behandlar uppgifterna

Hotjar Ltd.
Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa
(Webbplats: https://www.hotjar.com).

Syften med databehandlingen

I den här listan anger vi vilka syften vi har med insamlingen och behandlingen av uppgifter.

 • Analys

 Tekniker som används

 • Pixeltaggar

 • Cookies

Uppgifter som samlas in

Hotjar använder cookies och andra tekniker för att samla in uppgifter som rör beteendet hos våra användare och deras enheter,

 • och i synnerhet enhetens IP-adress (samlas endast in och lagras i anonymiserad form när du använder webbplatsen)

 • Skärmstorlek

 • Typ av enhet (unika enhetsidentifierare)

 • Information om den webbläsare som används

 • Plats (endast land)

 • Önskat språk för visning av vår webbplats

Hotjar lagrar den här informationen för vår räkning i en pseudonymiserad användarprofil. Hotjar har genom avtal förbundit sig att inte sälja de uppgifter som samlas in för vår räkning.

Rättslig grund

Nedan anges vad som krävs som rättslig grund för att få behandla uppgifterna.

 • Artikel 6 (1) (a) i dataskyddsförordningen (samtycke)

Plats för behandling

 • EU

Lagringstid

De cookies som används har en livslängd på upp till 365 dagar och några är bara giltiga så länge som det aktuella besöket varar.

Klicka här om du vill läsa personuppgiftsbiträdets sekretesspolicy

https://www.hotjar.com/privacy

Klicka här om du vill dra tillbaka dina uppgifter från alla domäner som tillhör det företag som behandlar uppgifterna

Om du vill inaktivera den datainsamling som Hotjar gör klickar du på följande länk och följer anvisningarna: https://www.hotjar.com/opt-out

Observera att Hotjar måste inaktiveras separat för varje webbläsare eller ändenhet.

Avtal för orderbehandling

Vi har ingått ett orderbehandlingsavtal med Hotjar i syfte att implementera de strikta europeiska reglerna för datasekretess.

Företag Cookie Syftesbeskrivning Varaktighet
HotJar _hjAbsoluteSessionInProgress Används för att identifiera en användares första sidvisning. 30 minuter
HotJar _hjFirstSeen Identifierar den första sessionen för en ny användare i Hotjar. 30 minutes
HotJar _hjIncludedInPageviewSample Avgör om en användare ingår i det dataurval som definieras av sidvisningsgränsen för din webbplats. 30 minuter
HotJar _hjIncludedInSessionSample Fastställer om en användare ingår i det dataurval som definieras av den dagliga sessionsgränsen för webbplatsen. 30 minutes
HotJar _hjSession_2998291 Sparar de aktuella sessionsdata och ser till att efterföljande begäranden i sessionsfönstret tilldelas samma session. 30 minuter
HotJar _hjSessionRejected Om det finns tillgängligt kommer det här värdet att sättas till "1" under hela användarsessionen om Hotjar har vägrat att ansluta till WebSocket på grund av överbelastning av servern. 30 minuter
HotJar _hjSessionUser_2998291 Ställs in när en användare landar på en sida för första gången och säkerställer att data från efterföljande besök på samma webbplats associeras med samma användar-ID. 30 minuter

Marknadsföring

VW Group Charging GmbH samlar in färddata från användarna i syfte att visa våra kunder sponsrat innehåll om våra produkter. Vi använder information om våra kunders tidigare inköp och interaktioner med webbplatsen för att välja ut innehåll som är relevant för dem. När det är möjligt länkar vi dessa data mellan olika enheter och behandlar data om den visade annonsen (t.ex. om kunden har klickat på en annons och i slutänden köpt något). Detta hjälper oss att mäta effektiviteten hos våra annonser och förenkla vår annonsredovisning.

Google Ads-konverteringar

Beskrivning av tjänsten

Det här är en marknadsföringstjänst som används för att mäta hur framgångsrika marknadsföringskampanjer är sett till antalet konverteringar.

Företag som behandlar uppgifterna

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

Dataskyddsombud på det företag som behandlar uppgifterna

E-postadressen till dataskyddsombudet på det företag som behandlar uppgifterna anges nedan.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Uppgifternas ändamål

I den här listan anger vi vilka syften vi har med insamlingen och behandlingen av uppgifter.

 • Analys

 • Optimering

 • Annonser

 • Konverteringsspårning

Tekniker som används

Den här listan omfattar alla tekniker som den här tjänsten använder för att samla in uppgifter. Två typiska exempel är att placera cookies and pixlar i webbläsaren.

 • Cookies

 • Pixlar

Uppgifter som samlas in

Den här listan innehåller alla (person)uppgifter som samlas in av tjänsten eller genom användning av den.

 • Cookie-ID

 • Klicksökväg

 • Datum och tid för besöket

 • Unik identifierare för den mobila enheten

 • Information om enheten

 • IP-adress

 • Information om operativsystemet

 • Referent-URL

 • Webbfråga

 • Information om webbläsaren

Rättslig grund

Nedan anges vad som krävs som rättslig grund för att få behandla uppgifterna.

 • Artikel 6 stycke 1 avsn. 1 led a i dataskyddsförordningen

Plats för behandling

Det här är den primära plats där de insamlade uppgifterna behandlas. Om uppgifterna även kommer att behandlas i andra länder får du ett separat meddelande om detta.

 • EU

Lagringstid

Med lagringstid avses den tidsperiod då de insamlade uppgifterna lagras för att kunna behandlas. Uppgifterna måste raderas så fort de inte längre behövs för de angivna ändamålen.

 • Uppgifterna raderas så fort de inte längre behövs för behandlingsändamålen.

Överföring till tredje land

Tjänsten kan komma att föra över de insamlade uppgifterna till ett annat land. Observera att tjänsten kan komma att överföra data till länder utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och till länder som inte erbjuder någon adekvat nivå av dataskydd. Om uppgifterna överförs till USA finns det risk för att de behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte utan att du har tillgång till några effektiva rättsmedel. Nedan finns en lista över de länder som uppgifterna överförs till. Detta kan ske för olika ändamål, t.ex. lagring eller behandling.

 • USA, Chile, Singapore, Taiwan

Uppgiftsmottagare

Mottagarna av de insamlade uppgifterna visas nedan.

 • Alphabet Inc.

 • Google LLC

 • Google Ireland Limited

Klicka här om du vill läsa personuppgiftsbiträdets sekretesspolicy:

https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Klicka här om du vill läsa information om personuppgiftsbiträdets cookies och inställningar:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sv

Lagringsinformation

Nedan kan du se den längsta möjliga lagringstiden på en enhet, vilken fastställdes när metoden för lagring av cookies eller någon annan metod användes.

 • Maxgräns för lagring av cookies: 1 år

 • Lagring utan cookies: nej

DoubleClick Floodlight

Beskrivning av tjänsten

Det här är en tjänst för konverteringsspårning och från Google.

Företag som behandlar uppgifterna

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irland

Dataskyddsombud på det företag som behandlar uppgifterna

E-postadressen till dataskyddsombudet på det företag som behandlar uppgifterna anges nedan.

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=sv

Uppgifternas ändamål

I den här listan anger vi vilka syften vi har med insamlingen och behandlingen av uppgifter.

 • Analys

 • Konverteringsspårning

 • Marknadsföring

 • Optimering

Tekniker som används

Den här listan omfattar alla tekniker som den här tjänsten använder för att samla in uppgifter. Två typiska exempel är att placera cookies and pixlar i webbläsaren.

 • Cookies

 • Pixlar

 • Lokal lagring

Uppgifter som samlas in

Den här listan innehåller alla (person)uppgifter som samlas in av tjänsten eller genom användning av den.

 • Klicksökväg

 • Cookie-ID

 • IP-adress

 • Unik identifierare för den mobila enheten

 • Antal besök

 • Besökta sidor

 • Transaktioner

 • Användningsuppgifter

Rättslig grund

Nedan anges vad som krävs som rättslig grund för att få behandla uppgifterna.

 • Artikel 6 stycke 1 avsn. 1 led a i dataskyddsförordningen

Plats för behandling

Det här är den primära plats där de insamlade uppgifterna behandlas. Om uppgifterna även kommer att behandlas i andra länder får du ett separat meddelande om detta.

 • EU

Lagringstid

Med lagringstid avses den tidsperiod då de insamlade uppgifterna lagras för att kunna behandlas. Uppgifterna måste raderas så fort de inte längre behövs för de angivna ändamålen.

 • Uppgifterna raderas så fort de inte längre behövs för behandlingsändamålen.

Överföring till tredje land

Tjänsten kan komma att föra över de insamlade uppgifterna till ett annat land. Observera att tjänsten kan komma att överföra data till länder utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och till länder som inte erbjuder någon adekvat nivå av dataskydd. Om uppgifterna överförs till USA finns det risk för att de behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte utan att du har tillgång till några effektiva rättsmedel. Nedan finns en lista över de länder som uppgifterna överförs till. Detta kan ske för olika ändamål, t.ex. lagring eller behandling.

 • USA, Singapore, Chile, Taiwan

Uppgiftsmottagare

Mottagarna av de insamlade uppgifterna visas nedan.

 • Alphabet Inc.

 • Google LLC

 • Google Ireland Limited

Klicka här om du vill läsa personuppgiftsbiträdets sekretesspolicy:

https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Klicka här om du vill läsa information om personuppgiftsbiträdets cookies och inställningar:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sv

Klicka här om du vill dra tillbaka dina uppgifter från alla domäner som tillhör det företag som behandlar uppgifterna:

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Lagringsinformation

Nedan kan du se den längsta möjliga lagringstiden på en enhet, vilken fastställdes när metoden för lagring av cookies eller någon annan metod användes.

 • Maxgräns för lagring av cookies: 30 dagar

 • Lagring utan cookies: nej

Facebook-pixlar

Beskrivning av tjänsten

Det här är en spårningsteknik som Facebook erbjuder och som används av andra Facebook-tjänster som till exempel Facebook Custom Audiences.

Företag som behandlar uppgifterna

Meta Platforms Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irland

Dataskyddsombud på det företag som behandlar uppgifterna

E-postadressen till dataskyddsombudet på det företag som behandlar uppgifterna anges nedan.

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Uppgifternas ändamål

I den här listan anger vi vilka syften vi har med insamlingen och behandlingen av uppgifter.

 • Analys

 • Marknadsföring

 • Omdirigering

 • Spårning

 • Annonser

Tekniker som används

Den här listan omfattar alla tekniker som den här tjänsten använder för att samla in uppgifter. Två typiska exempel är att placera cookies and pixlar i webbläsaren.

 • Cookies

 • Pixlar

Uppgifter som samlas in

Den här listan innehåller alla (person)uppgifter som samlas in av tjänsten eller genom användning av den.

 • Visade annonser

 • Visat innehåll

 • Information om enheten

 • Geografisk plats

 • HTTP-huvud

 • Interaktioner med annonser, tjänster och produkter

 • IP-adress

 • Klickade objekt

 • Marknadsföringsinformation

 • Icke-konfidentiella användardefinierade uppgifter

 • Besökta sidor

 • Pixel-ID

 • Referent-URL

 • Framgång hos marknadsföringskampanjer

 • Användningsuppgifter

 • Användarbeteende

 • Cookie-information för Facebook

 • Användar-ID för Facebook

 • Användnings-/klickbeteende

 • Information om webbläsaren

Rättslig grund

Nedan anges vad som krävs som rättslig grund för att få behandla uppgifterna.

 • Artikel 6 stycke 1 avsn. 1 led a i dataskyddsförordningen

Plats för behandling

Det här är den primära plats där de insamlade uppgifterna behandlas. Om uppgifterna även kommer att behandlas i andra länder får du ett separat meddelande om detta.

 • EU

Lagringstid

Med lagringstid avses den tidsperiod då de insamlade uppgifterna lagras för att kunna behandlas. Uppgifterna måste raderas så fort de inte längre behövs för de angivna ändamålen.

 • Uppgifterna raderas efter 720 dagar som senast.

Överföring till tredje land

Tjänsten kan komma att föra över de insamlade uppgifterna till ett annat land. Observera att tjänsten kan komma att överföra data till länder utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och till länder som inte erbjuder någon adekvat nivå av dataskydd. Om uppgifterna överförs till USA finns det risk för att de behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte utan att du har tillgång till några effektiva rättsmedel. Nedan finns en lista över de länder som uppgifterna överförs till. Detta kan ske för olika ändamål, t.ex. lagring eller behandling.

 • Singapore, Storbritannien, USA

Uppgiftsmottagare

Mottagarna av de insamlade uppgifterna visas nedan.

 • Meta Platforms Ireland Ltd., Meta Platforms Inc.

Klicka här om du vill läsa personuppgiftsbiträdets sekretesspolicy:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Klicka här om du vill läsa information om personuppgiftsbiträdets cookies och inställningar:

https://www.facebook.com/policies/cookies

Lagringsinformation

Nedan kan du se den längsta möjliga lagringstiden på en enhet, vilken fastställdes när metoden för lagring av cookies eller någon annan metod användes.

 • Maxgräns för lagring av cookies: 1 år

 • Lagring utan cookies: nej

Företag Cookie Syftesbeskrivning Varaktighet
Meta Platforms, Inc. tr Används av Facebook för att visa en rad olika reklamprodukter, till exempel bud i realtid från tredjepartsannonsörer. Session

Microsoft Advertising

Beskrivning av tjänsten

Det här är en tjänst för konverteringsspårning och annonsering.

Företag som behandlar uppgifterna

Microsoft Corporation
One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA

Dataskyddsombud på det företag som behandlar uppgifterna

E-postadressen till dataskyddsombudet på det företag som behandlar uppgifterna anges nedan.

https://aka.ms/privacyresponse

Uppgifternas ändamål

I den här listan anger vi vilka syften vi har med insamlingen och behandlingen av uppgifter.

 • Analys

 • Remarketing

 • Konverteringar

 • Optimering

 • Universell händelsespårning

Tekniker som används

Den här listan omfattar alla tekniker som den här tjänsten använder för att samla in uppgifter. Två typiska exempel är att placera cookies and pixlar i webbläsaren.

 • Cookies

 • Pixlar

 • Lokal lagring

 • Spårningspixlar

Uppgifter som samlas in

Den här listan innehåller alla (person)uppgifter som samlas in av tjänsten eller genom användning av den.

 • Klickade objekt

 • Klicksökväg

 • Cookie-ID

 • IP-adress

 • Unik identifierare för den mobila enheten

 • Antal besök

 • Besökta sidor

 • Transaktioner

 • Användningsuppgifter

Rättslig grund

Nedan anges vad som krävs som rättslig grund för att få behandla uppgifterna.

 • Artikel 6 stycke 1 avsn. 1 led a i dataskyddsförordningen

Plats för behandling

Det här är den primära plats där de insamlade uppgifterna behandlas. Om uppgifterna även kommer att behandlas i andra länder får du ett separat meddelande om detta.

 • EU

Lagringstid

Med lagringstid avses den tidsperiod då de insamlade uppgifterna lagras för att kunna behandlas. Uppgifterna måste raderas så fort de inte längre behövs för de angivna ändamålen.

 • Uppgifterna raderas så fort de inte längre behövs för behandlingsändamålen.

Överföring till tredje land

Tjänsten kan komma att föra över de insamlade uppgifterna till ett annat land. Observera att tjänsten kan komma att överföra data till länder utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och till länder som inte erbjuder någon adekvat nivå av dataskydd. Om uppgifterna överförs till USA finns det risk för att de behandlas av amerikanska myndigheter i kontroll- och övervakningssyfte utan att du har tillgång till några effektiva rättsmedel. Nedan finns en lista över de länder som uppgifterna överförs till. Detta kan ske för olika ändamål, t.ex. lagring eller behandling.

 • Hela världen

Uppgiftsmottagare

Mottagarna av de insamlade uppgifterna visas nedan.

 • Microsoft Corporation

Klicka här om du vill läsa personuppgiftsbiträdets sekretesspolicy:

https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement

Företag Cookie Syftesbeskrivning Varaktighet
Microsoft _uetsid Användat av Microsoft Bing Ads, som sammlar anonyma information om webshop användning. 24 timmar
Microsoft _uetvid En spårningscookie av Microsoft Bing Ads. Vi kan särskilda användare som har besökt the webshop tidigare. 1 år

D. Dina rättigheter

Du kan när som helst utöva dina nedan angivna rättigheter gentemot Volkswagen Group Charging GmbH utan kostnad. I avsnitt E. finns det information om hur du utövar dina rättigheter.

Rätt till tillgång:Du har rätt att få information från oss angående behandlingen av dina personuppgifter (artikel 15 i dataskyddsförordningen).

Rätt till rättelse: Du har rätt att begära att vi ska radera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som rör dig (artikel 16 i dataskyddsförordningen).

Rätt till radering: Under förutsättning att kraven i artikel 17 i dataskyddsförordningen uppfylls har du rätt att begära att dina uppgifter raderas. I enlighet med detta kan du till exempel begära att dina uppgifter ska raderas under förutsättning att de inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för. Du kan även begära radering om vi behandlar dina uppgifter grundat på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas om kraven i artikel 18 i dataskyddsförordningen är uppfyllda. Detta är till exempel fallet om du bestrider personuppgifternas korrekthet. Du kan då begära att behandlingen begränsas under tiden som den personuppgiftsansvarige kontrollerar om uppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar: Om behandlingen är baserad på ett berättigat intresse som väger tyngre har du rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas. En invändning är tillåten om behandlingen sker antingen i det allmännas intresse eller grundat på ett berättigat intresse som Volkswagen Group Charging GmbH eller en tredje part har. Om du gör en invändning måste du informera oss om skälet till att du invänder mot databehandlingen.

Du har också rätt att motsätta dig att uppgifterna behandlas för direktreklamändamål. Detta gäller även för profilering, i den mån denna sker i anslutning till direktreklam.

Rätt till dataportabilitet:I den mån databehandlingen grundar sig på samtycke eller fullgörande av ett avtal och sker automatiserat, har du rätt att erhålla dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Ångerrätt: Om databehandlingen är baserad på samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke utan kostnad med framtida verkan.

Rätt att lämna in klagomål: Du har också rätt att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet (t.ex. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)) angående vår databehandling.

E. Din kontaktpartner

Kontakt till dataskyddsombudet

PROLIANCE GmbH
www.datenschutzexperte.de
Leopoldstr. 21
80802 München

datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

När du kontaktar dataskyddsombudet, vänligen ange Volkswagen Group Charging GmbH som det företag som din förfrågan gäller. Vänligen bifoga inte känslig information som t.ex en kopia av ditt identitetskort till din förfrågan.