Dostarczone przez
Volkswagen Group
Charging GmbH
VW

Wersja: marzec 2024

Polityka prywatności VW Group Charging GmbH

A. Podmiot odpowiedzialny

Miło nam powitać Cię w witrynie internetowej firmy Volkswagen Group Charging GmbH, Karl-Liebknecht-Str. 32, 10178 Berlin, e-mail: info@elli.eco, wpisanej do rejestru handlowego sądu okręgowego w Charlottenburgu pod numerem HRB 208967 B („Volkswagen Group Charging GmbH”) i dziękujemy Ci za zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami. W dalszej części przekażemy Ci informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych.

B. Przetwarzanie danych osobowych

I. Przetwarzanie plików dziennika

Podczas korzystania z witryny internetowej określone informacje są automatycznie przekazywane przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowywane przez nas w tzw. plikach dziennika. W szczególności automatycznie przekazywane są następujące informacje:

 1. anonimowy identyfikator pliku cookie,

 2. używana przez Ciebie przeglądarka internetowa,

 3. data i godzina Twoich odwiedzin,

 4. strony odwiedzone przez Ciebie w naszej witrynie internetowej,

 5. witryna internetowa, z której nas odwiedzasz,

 6. jak również adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, z którego uzyskujesz dostęp do usługi online.

Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest uzyskanie możliwości prawidłowego wyświetlania Ci witryny internetowej. Dane te zostaną usunięte po 14 dniach.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w celu prowadzenia sklepu internetowego jest Google Ireland („Google”) z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google szyfruje dane zgodnie z zawartymi z nami umowami i przetwarza je wyłącznie na serwerach danych w Unii Europejskiej. Nie można wykluczyć dostępu firmy Google LLC z siedzibą w USA do informacji (w celu odczytu). W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych zawarto odpowiednie standardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym. Stosowane standardowe klauzule umowne UE można znaleźć pod adresem URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

II. Kontakt i obsługa klienta

Możesz się z nami skontaktować za pomocą zapisanego adresu e-mail lub numeru telefonu i wysłać do nas prośbę. W tym kontekście przetwarzamy informacje i dane podane przez Ciebie (w tym dane osobowe) w zgłoszeniu, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować i przetworzyć Twoją prośbę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przetwarzaniu danych wspierają nas firmy Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, która działa jako nasz podmiot przetwarzający dane oraz Majorel Berlin GmbH, Wohlrabedamm 32, 13629 Berlin. Twoje dane będą również przechowywane i przetwarzane w naszym systemie CRM. Wykonanie usługi zleciliśmy firmie Salesforce.com, Inc. (The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA) jako podmiotowi przetwarzającemu. Nie można wykluczyć dostępu do informacji przez Salesforce.com, Inc.; w tym zakresie została zawarta odpowiednia standardowa umowa UE (odpowiednia gwarancja przetwarzania danych w krajach pozaeuropejskich). Stosowane standardowe klauzule umowne UE można znaleźć pod adresem URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087. Usuniemy Twoje dane, gdy tylko odpowiemy na Twoją prośbę w sposób zadowalający dla Ciebie, chyba że stosowane są inne, uniemożliwiające to okresy przechowywania danych (np. okresy przechowywania danych podatkowych).

III. Przetwarzanie w ramach procesu zamówienia

Przetwarzamy dane przekazane przez Ciebie w ramach procesu zamówienia w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Twoje dane osobowe wymagane w tym celu obejmują prywatne dane kontaktowe i dane identyfikacyjne (takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail), a także dane dotyczące użytkowania technologii informatycznych (takie jak identyfikator zamówienia, czas realizacji zamówienia) oraz dane bankowe (więcej informacji na ten temat znajdziesz w punkcie „Przetwarzanie danych w celach płatniczych”).

Twoje dane osobowe przetwarzamy dopóty, dopóki jest to wymagane do wyżej wymienionych celów. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) usuniemy dane osobowe, chyba że ich dalsze przetwarzanie będzie dozwolone zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Dane osobowe usuniemy także, jeśli będzie to wymagane z innych powodów prawnych. Zgodnie z tymi zasadami ogólnymi zasadniczo usuwamy dane osobowe natychmiast po ustaniu podstawy prawnej, jeśli nie są one już potrzebne do określonego celu lub określony cel już nie ma zastosowania i o ile nie ma innej podstawy prawnej (takiej jak okresy przechowywania danych zgodnie z prawem handlowym i podatkowym), w przeciwnym razie po ustaniu obowiązywania innej podstawy prawnej.

W zakresie, w jakim usługodawcy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, zawarliśmy z nimi umowę dotyczącą przetwarzania zamówień i uzgodniliśmy odpowiednie gwarancje w celu zapewnienia ochrony danych osobowych. Ponadto starannie dobieramy naszych usługodawców; przetwarzają oni dane osobowe wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i są zobowiązani umową do przestrzegania naszych instrukcji. Wdrożyli oni odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych i są przez nas regularnie monitorowani. Zawarliśmy odpowiednie standardowe klauzule umowne UE dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane w krajach trzecich (jako gwarancję odpowiedniego przetwarzania danych w krajach pozaeuropejskich). Stosowane standardowe klauzule umowne UE można znaleźć pod adresem URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

IV. Zamawianie SPRZĘTU ELEKTROMOBILNEGO

Zamawianie jako gość

Masz możliwość składania zamówień jako gość. Przy tym rodzaju zamówienia nie musisz się rejestrować przed złożeniem zamówienia, ale zbieramy i przetwarzamy Twoje dane wymagane do złożenia zamówienia jako gość (imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu).

Kontrola domowa, instalacja i uruchomienie

Aby móc przeprowadzić wizytę na miejscu (kontrolę domową) oraz, w razie potrzeby, instalację i uruchomienie, a także konserwację, naprawę lub dezinstalację sprzętu elektromobilnego w późniejszym terminie, przekażemy Twoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz, w razie potrzeby, numer telefonu w celu umówienia się na spotkanie) naszemu partnerowi serwisowemu w Twoim regionie, a także informacje związane z zamówionymi przez Ciebie produktami i usługami.

Usługa logistyczna

Aby móc dostarczyć zamówiony przez Ciebie sprzęt, przekazujemy Twoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz, w razie potrzeby, numer telefonu) naszemu dostawcy usług logistycznych, firmie Arvato Distribution GmbH z siedzibą pod adresem Gottlieb-Daimler Str. 1 33428 Harsewinkel, jak również, do określonych celów, dodatkowe informacje dotyczące Twojego zamówienia.

Przetwarzanie danych w celu dokonywania płatności

Przetwarzanie metod płatności oferowanych w tym sklepie internetowym (np. kartą kredytową) zleciliśmy firmie Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Holandia, jako dostawcy usług płatniczych. W ramach procesu płatności mogą zostać przekazane Twoje dane dotyczące płatności (np. dane karty kredytowej) oraz inne dane osobowe (np. adres rozliczeniowy), o ile są one wymagane do przetworzenia płatności. Firma Adyen BV przetwarza Twoje dane na własną odpowiedzialność w określonym celu w ramach usługi bankowej i w związku z tym sama ponosi odpowiedzialność za te dane. W celu wykrywania oszustw Adyen przetwarza również Twoje dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy i/lub adres dostawy, adres e-mail i numer telefonu) jako nasz podmiot przetwarzający.

Uruchomienie i konfiguracja sprzętu elektromobilnego

Kupując sprzęt elektromobilny, można wybrać między modelami z łącznością WLAN lub łącznością komórkową LTE. Aby zapewnić zdolność komunikacji i aktualność Twojego sprzętu elektromobilnego (w tym łączności WLAN lub łączności komórkowej LTE), będzie on w regularnych odstępach czasu przesyłać w postaci zaszyfrowanej do systemów informatycznych Volkswagen Group Charging GmbH następujące dane dotyczące urządzenia i tam je przetwarzać: identyfikację urządzenia, markę, generację, typ urządzenia i wersję oprogramowania.

Aby możliwe było korzystanie z innych opcjonalnych usług online (kontroli i analizy cykli ładowania) w związku ze sprzętem elektromobilnym, konieczne jest ich powiązanie z istniejącym kontem użytkownika. W ramach korzystania z usług online następujące dane osobowe i inne dane zależne od urządzenia są przekazywane do systemów informatycznych Volkswagen Group Charging GmbH w celu zapewnienia i realizacji usług i tam przetwarzane: identyfikacja klienta, statystyki, informacje o procesie ładowania, stan, stan połączenia i sygnatura czasowa ostatniej konfiguracji komunikacji.

Można też wybrać urządzenie bez funkcji łączności. W razie wybrania tego wariantu sprzętu elektromobilnego dane nie są przekazywane do systemów informatycznych Volkswagen Group Charging GmbH.

V. Deklaracja zgody na reklamy

Aby otrzymywać informacje o naszych produktach, można zamówić odpowiednie reklamy. Przetwarzane są wówczas następujące dane w celu dostarczenia reklam w ramach udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): nazwisko, imię, adres e-mail i numer telefonu.

Zgodę skutkiem na przyszłość udzieloną firmie Volkswagen Group Charging GmbH można w każdej chwili bezpłatnie wycofać. Więcej informacji o dochodzeniu swoich praw znajdziesz w niniejszej polityce prywatności w części „Twoje prawa”.

Twoje dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po wycofaniu przez Ciebie zgody, pod warunkiem, że nie uniemożliwiają tego inne okresy przechowywania danych (np. okresy przechowywania danych podatkowych).

VI. Badania zadowolenia klientów

W celu spełnienia wymagań jakościowych naszych klientów, wysyłamy masowe wiadomości e-mail do klientów w celu badania ich zadowolenia, aby ulepszać naszą reklamę i obsługę klienta, a także nasze produkty i usługi. W tym celu wykorzystujemy adres e-mail podany przez Ciebie w ramach zamówienia. Aby móc wyciągnąć wnioski dotyczące współzależności między rodzajem użytkowania produktu i problemami wynikającymi z użytkowania produktu, a Twoimi zastrzeżeniami oraz odpowiednio dostosować nasze treści reklamowe, biorąc pod uwagę Twoje zastrzeżenia i wyniki badań zadowolenia, powiązujemy Twoje zastrzeżenia i wyniki badań zadowolenia z Twoim kontem klienta na podstawie podanego przez Ciebie adresu e-mail. Twój adres e-mail jest przetwarzany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ mamy uzasadniony interes w lepszym dostosowaniu naszych produktów do wymagań naszych klientów. Poza tym pseudonimizujemy zebrane przez nas informacje zwrotne, aby podejmować dalsze działania w celu ich analizy, kategoryzacji i klasyfikacji (np. przypisania do odpowiednich tematów), a także obliczać inne anonimowe wskaźniki i kluczowe liczby. W ramach pseudonimizacji usuwamy wszystkie bezpośrednie cechy identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres e-mail, identyfikatory użytkownika) i zachowujemy pośrednie cechy identyfikujące, które można prześledzić (pseudonimy). W celu przeprowadzania analiz korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego Google Ireland Limited („Google”) z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, który jest podmiotem przetwarzającym firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google LLC”). Z Google LLC została zawarta odpowiednia standardowa umowa UE (odpowiednia gwarancja przetwarzania danych w krajach pozaeuropejskich). Stosowane standardowe klauzule umowne UE można znaleźć pod adresem URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

Usuwamy Twoje dane z analizy i segmentacji po pięciu latach lub zgodnie z wymogami prawnymi, np. jeśli cel, do którego zostały zebrane, nie ma już zastosowania, a usunięcie nie stoi w sprzeczności z innymi zobowiązaniami dotyczącymi przechowywania danych.

VII. Obowiązki przechowywania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to wymagane do wyżej wymienionych celów. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów usuniemy dane osobowe, chyba że ich dalsze przetwarzanie będzie dozwolone zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Usuwamy dane osobowe również wówczas, gdy jesteśmy do tego zobowiązani z innych powodów prawnych. Zgodnie z tymi ogólnymi zasadami usuwamy dane osobowe co do zasady natychmiast po ustaniu podstawy prawnej, jeśli nie są one już potrzebne do określonego celu lub określony cel już nie ma zastosowania i o ile nie ma innej podstawy prawnej (takiej jak okresy przechowywania zgodnie z prawem handlowym i podatkowym), w przeciwnym razie natychmiast po ustaniu obowiązywania podstawy prawnej.

VIII. Przetwarzanie danych przez usługodawców

W zakresie, w jakim usługodawcy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, zawarliśmy z nimi umowę dotyczącą przetwarzania zamówień i uzgodniliśmy odpowiednie gwarancje w celu zapewnienia ochrony danych osobowych. Poza tym starannie dobieramy naszych usługodawców. Przetwarzają oni dane osobowe wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i są zobowiązani umową do przestrzegania naszych instrukcji, stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych oraz są przez nas regularnie monitorowani. Na potrzeby przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane w krajach trzecich (jako odpowiednia gwarancja przetwarzania danych w krajach pozaeuropejskich) zostały zawarte odpowiednie standardowe klauzule umowne UE. Stosowane standardowe klauzule umowne UE można znaleźć pod adresem URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

IX. Ogólne informacje związane z analizą danych podczas korzystania z produktów i usług

Firma Volkswagen Group Charging GmbH nieustannie stara się opracowywać nowe produkty i usługi, ulepszać oferowane przez nią produkty i usługi oraz usprawniać działania reklamowe mające na celu wprowadzanie tych produktów i usług na rynek. Do osiągnięcia tych celów niezbędna jest uzasadniona analiza korzystania z produktów i usług (analityka). Z tego powodu Volkswagen Group Charging GmbH przetwarza dane z Twojego konta użytkownika i powiązanych z nim usług, takie jak spseudonimizowane dane identyfikacyjne (np. losowo wygenerowany pseudonimowy identyfikator użytkownika), dane konta użytkownika (np. preferowani partnerzy), dane transakcji (np. procesy pobierania opłat), dane umowy (np. potwierdzone ogólne warunki umowy), dane dotyczące korzystania z technologii informatycznych (np. ostatnie logowania do usług, korzystanie z funkcji) oraz dane dotyczące lokalizacji (np. okrojone dane GPS). Cele przetwarzania danych, samo przetwarzanie oraz odpowiadające im podstawy prawne zostały szczegółowo opisane poniżej.

 • Analiza służąca rozwojowi i doskonaleniu produktów: W celu opracowywania nowych produktów i usług (np. oszacowania wskaźnika przyjęcia nowych produktów) i ulepszania istniejących produktów (np. oceny wskaźnika przyjęcia istniejących produktów), Volkswagen Group Charging GmbH przetwarza dane pochodzące użytkowania naszych produktów i usług. W trakcie przetwarzania Twoje dane osobowe są pseudonimizowane. Pseudonimizacja polega na usunięciu wszystkich cech umożliwiających bezpośrednią identyfikację osobistą (np. nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu). Cechy umożliwiające pośrednią identyfikację (pseudonimy) są zachowywane. Dopiero po wykonaniu tej pseudonimizacji dane analizowane są w systemach analitycznych firmy Volkswagen Group Charging GmbH. W żadnym momencie nie jest przywracane bezpośrednie odniesienie osobiste. Wyniki analizy (zwłaszcza miary i kluczowe liczby) są całkowicie anonimowe. Przetwarzanie spseudonimizowanych danych jest konieczne, ponieważ między kontem użytkownika a odpowiednimi usługami zachodzą interakcje. W takich przypadkach użycie pseudonimu jest bezwzględnie konieczne do powiązania danych z konta użytkownika, na którym opiera się analiza z powiązanymi usługami. Opisane przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu firmy Volkswagen Group Charging GmbH, jakim jest oferowanie Ci nowo opracowanych i ulepszonych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Firma Volkswagen Group Charging GmbH usuwa Twoje spseudonimizowane dane po upływie 5 lat lub zgodnie z wymogami prawnymi, na przykład gdy tylko przestanie istnieć cel, do którego zostały zebrane i o ile usunięcie nie jest sprzeczne z jakimikolwiek innymi zobowiązaniami w zakresie przechowywania danych.

 • Segmentacja do celów poprawy jakości reklam: W celu ulepszania reklam (np. oceny trafności kampanii) Volkswagen Group Charging GmbH przetwarza dane, które są zbierane w związku z korzystaniem z naszych produktów i usług. W trakcie przetwarzania Twoje dane osobowe zostaną spseudonimizowane. Pseudonimizacja polega na usunięciu wszystkich cech umożliwiających bezpośrednią identyfikację osobistą (np. nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu). Cechy umożliwiające pośrednią identyfikację (pseudonimy) są zachowywane. Dopiero po przeprowadzeniu tej pseudonimizacji dane są segmentowane w systemach analitycznych firmy Volkswagen Group Charging GmbH. Opisane przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu firmy Volkswagen Group Charging GmbH, jakim jest oferowanie Ci ulepszonych reklam, które są indywidualnie dostosowane do użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Firma Volkswagen Group Charging GmbH usuwa Twoje spseudonimizowane dane po upływie 3 lat lub zgodnie z wymogami prawnymi, na przykład gdy tylko przestanie istnieć cel, do którego zostały zebrane i o ile usunięcie nie jest sprzeczne z jakimikolwiek innymi zobowiązaniami w zakresie przechowywania danych. Volkswagen Group Charging GmbH nie wykorzystuje wyników do odtworzenia bezpośrednich danych osobowych, chyba że wyrazisz odpowiednią zgodę na reklamę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 • Zlecanie podmiotom przetwarzającym: Dane osobowe przetwarzane w ramach działalności analitycznej w celu opracowywania nowych produktów i ulepszania istniejących produktów i usług oraz poprawy reklamy są przetwarzane przez nas w Niemczech. W tym celu wynajęliśmy firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”) oraz Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą przy 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlandia („Microsoft”) jako podmioty przetwarzające dane. Nie można wykluczyć uzyskiwania dostępu do danych osobowych zarówno przez firmę Google, Inc., jak i Microsoft Corporation z siedzibą w USA, dlatego też zostały zawarte odpowiednie standardowe klauzule umowne UE (umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską, które zapewniają, że dane osobowe są chronione w krajach spoza UE w taki sam sposób, jak w UE). Google i Microsoft przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami w ramach umowy dotyczącej realizacji zamówień. Stosowane standardowe klauzule umowne UE można znaleźć pod adresem URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

C. Stosowanie plików cookie i narzędzi śledzących

Informacje ogólne

Volkswagen Group Charging GmbH stosuje w swoich witrynach internetowych różne pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki, zawierające informacje konfiguracyjne, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki cookie można zasadniczo podzielić na trzy kategorie. Są to pliki cookie niezbędne do działania witryny internetowej (pliki cookie niezbędne z technicznego punktu widzenia), jak również pliki cookie, na podstawie których tworzony jest spseudonimizowany profil użytkownika (tzw. analityczne i marketingowe pliki cookie).

Przetwarzanie funkcjonalnych plików cookie jest konieczne, aby umożliwić Ci odwiedzanie witryny internetowej (patrz art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Analityczne i marketingowe pliki cookie są używane tylko wtedy, gdy gość odwiedzający witrynę internetową wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda jest wyrażana za pomocą baneru dotyczącego plików cookie, który trzeba aktywnie kliknąć.

W każdej chwili możesz, ze skutkiem na przyszłość, wycofać zgodę na przetwarzanie podanych danych za pomocą plików cookie i narzędzi śledzących, klikając poniższy link i zmieniając swoje dotychczasowe preferencje w naszym menedżerze zgody na pliki cookie: Cookie Consent Manager.

Dokładną listę używanych plików cookie (firma, nazwa pliku cookie, cel użycia i okres przechowywania) znajdziesz w dalszej części i na końcu odpowiedniego fragmentu (działanie i analizy witryny internetowej oraz marketing).

Działanie i analizy witryny internetowej

Firma VW Group Charging GmbH wykorzystuje te dane do poprawy działania naszej witryny internetowej i usług oraz do przeprowadzania istotnych dla jej działalności analiz doświadczeń zakupowych w naszych aplikacjach i witrynach internetowych.

Google Tag Manager
Ta witryna internetowa używa usługi Google Tag Manager. Przy użyciu interfejsu tej usługi można zarządzać tagami witryn internetowych. Usługa Google Tool Manager implementuje tylko tagi. To znaczy, że: Nie są stosowane pliki cookie i nie są zbierane dane osobowe. Usługa Google Tag Manager uruchamia inne tagi, które w razie potrzeby również zbierają dane. Usługa Google Tag Manager nie ma jednak dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została przeprowadzona na poziomie domeny lub pliku cookie, dotyczy ona wszystkich tagów śledzących, o ile zostały one zaimplementowane za pomocą usługi Google Tag Manager.

Dostawca cookies Nazwa cookies Cel zastosowani Ważność
Elli elli_cookie_consent Ten plik cookie służy do integracji systemu zgody. 14 miesięcy
Elli _cmpgurl Plik cookie jest ustawiony w celu przechowywania informacji o adresie URL kampanii odsyłającej, którego użytkownik użył do odwiedzenia strony. 30 minut
Elli _ref Ten plik cookie jest ustawiany tylko wtedy, gdy źródło odesłania jest dostępne, a strona odsyłająca ma dodatkowe parametry kampanii w adresie URL. W takim przypadku adres URL strony odsyłającej jest zapisywany w tym pliku cookie. 30 minut

Google Analytics

Usługa Google Analytics jest to narzędzie do analizy witryn internetowych, wykorzystywane przez firmę VW Group Charging GmbH do pomiaru aktywności w witrynie oraz danych sprzedażowych. Dane te są używane do mierzenia grup docelowych i ulepszania usług oferowanych przez nas naszym klientom i użytkownikom zarówno online, jak i offline. Analiza funkcji, z których korzystają nasi klienci, często pomaga nam lepiej zrozumieć, co klienci uważają za przydatne. Dzięki temu możemy zapewniać trafniejsze wyniki i podejmować trafniejsze decyzje biznesowe. Szczegółowe informacje na temat technologii używanej przez naszych klientów, takie jak np. wersja aplikacji lub przeglądarka, z której korzystają, ułatwiają firmie VW Group Charging GmbH identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych.

USA jest krajem, który nie zapewnia odpowiedniej ochrony danych osobowych w rozumieniu dyrektywy UE 2016/679. Oznacza to między innymi, że organy rządowe w USA mogą mieć prawo dostępu do Twoich danych bez możliwości skorzystania przez Ciebie ze skutecznych środków prawnych.

Firma przetwarzająca

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

Cele przetwarzania danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Analiza

 • Ulepszanie usług witryny (np. mechanizmu rekomendacji)

 • Międzynarodowy przesył danych

Stosowane technologie

 • Pliki cookie

 • Zestaw SDK

Zbierane dane

Ta lista zawiera wszystkie dane (osobowe) zbierane przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Informacje związane z czasem (np. czas wystąpienia)

 • Informacje o sklepie (np. kraj)

 • Informacje o stronie (np. typ strony)

 • Informacje o produkcie (np. cyfrowy kod kreskowy)

 • Informacje o przeglądarce (np. wersja przeglądarki)

 • Informacje o urządzeniu (np. identyfikator reklamowy)

 • Informacje o zakupie (np. wartość koszyka)

 • Informacje o płatności (np. metoda płatności)

 • Informacje marketingowe (np. identyfikator kliknięcia reklamy)

 • Dane osobowe (np. adres IP lub adres e-mail) 

 • Dane aplikacji (np. data instalacji aplikacji)

 • Dane plików cookie (np. identyfikator sesji)

 • Dane związane z zachowaniem (np. zachowanie podczas przeglądania stron)

 • Wyniki (np. informacje o testach A/B)

 • Informacje o lokalizacji (np. miasto)

Podstawa prawna

Podstawa prawna wymagana do przetwarzania danych jest podana poniżej.

 • Art. 6 (1) (a) RODO (zgoda)

Miejsce przetwarzania

Stany Zjednoczone Ameryki i Irlandia / Unia Europejska

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych to czas, przez który zebrane dane są przechowywane w celu ich przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do określonych celów ich przetwarzania.

Dane są usuwane po 5 latach

Odbiorcy danych

 • Alphabet Inc.

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane:

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Kliknij tutaj, aby wycofać zgodę we wszystkich domenach firmy przetwarzającej dane:

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Dostawca cookies Nazwa cookies Cel zastosowani Ważność
Google _ga Ten plik cookie jest trwałym plikiem cookie Google Analytics, który służy do rozróżniania unikalnych użytkowników. 2 lata
Google _gid Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do przechowywania informacji o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej i pomaga w tworzeniu raportu analitycznego o tym, jak działa strona internetowa. Zebrane dane, w tym liczba odwiedzających, źródło, z którego pochodzą, oraz strony odwiedzane w formie anonimowej. 24 godziny
Google _gac_gb_GTM-TD9J8WF Zawiera informacje związane z kampanią. Jeśli połączyłeś swoje konta Google Analytics i Google Ads, tagi konwersji witryny Google Ads odczytają ten plik cookie, chyba że zrezygnujesz. 90 dni
Google _gat_UA-171423853-29 Ten plik cookie jest powiązany z Google Analytics i służy do ograniczenia prędkości żądania – ograniczenie. 1 minuta
Google _ga_XC4B9NNKVY Ten plik cookie jest trwałym plikiem cookie GA4, który służy do rozróżniania unikalnych użytkowników. 2 lata
Google _ga_G1Y6SGJNN2 Ten plik cookie jest trwałym plikiem cookie GA4, który służy do rozróżniania unikalnych użytkowników. 2 lata
Google _gcl_au Ten plik cookie przechowuje informacje o kliknięciach reklam, tj. dane konwersji, aby przypisać je poza witryną. 3 miesiące

Marketing

Firma VW Group Charging GmbH zbiera dane dotyczące użytkowania witryny przez użytkownika, aby pokazywać naszym klientom treści sponsorowane dotyczące naszych produktów. Aby wybierać treści odpowiednie dla naszych klientów, używamy informacji o poprzednich zakupach i interakcjach naszych klientów ze stroną internetową. Gdy jest to możliwe, korelujemy te dane między urządzeniami i przetwarzamy dane dotyczące wyświetlanej reklamy (np. czy nasz klient kliknął reklamę i ostatecznie coś kupił). Pomaga nam to mierzyć skuteczność naszych reklam i ułatwia nam rozliczanie reklam.

Konwersje Google Ads

Opis usługi

Jest to usługa marketingowa dotycząca konwersji, służąca do mierzenia sukcesu kampanii reklamowych.

Firma przetwarzająca

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

Inspektor ochrony danych w firmie przetwarzającej dane

Adres e-mail inspektora ochrony danych w firmie przetwarzającej dane jest podany poniżej.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Cel zbierania i przetwarzania danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Analiza

 • Optymalizacja

 • Reklamy

 • Śledzenie konwersji

Stosowane technologie

Niniejsza lista zawiera wszystkie technologie, za pomocą których ta usługa gromadzi dane. Typowe technologie to pliki cookie i piksele umieszczane w przeglądarce.

 • Pliki cookie

 • Piksele

Zbierane dane

Ta lista zawiera wszystkie dane (osobowe) zbierane przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Identyfikator pliku cookie

 • Ścieżka kliknięć

 • Data i godzina odwiedzin

 • Unikalny identyfikator urządzenia mobilnego

 • Informacje o urządzeniu

 • Adres IP

 • Informacje o systemie operacyjnym

 • Adres URL elementu odsyłającego

 • Zapytanie internetowe

 • Informacje o przeglądarce

Podstawa prawna

Podstawa prawna wymagana do przetwarzania danych jest podana poniżej.

 • Artykuł 6 ustęp 1 par. 1 lit. a RODO

Miejsce przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane mają być przetwarzane także w innych krajach, informujemy o tym oddzielnie.

 • Unia Europejska

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych to czas, przez który zebrane dane są przechowywane w celu ich przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do określonych celów ich przetwarzania.

 • Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów ich przetwarzania.

Przekazywanie do krajów trzecich

Usługa ta może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Pamiętaj, że ta usługa może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeśli dane zostaną przekazane do USA, mogą być przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących, a Tobie nie będą przysługiwały środki prawne. Poniżej znajduje się lista krajów, do których przekazywane są dane. Może się to odbywać w różnych celach, np. w celu przechowywania lub przetwarzania danych.

 • Stany Zjednoczone Ameryki, Chile, Singapur, Tajwan

Odbiorcy danych

Odbiorcy zebranych danych są wymienieni poniżej.

 • Alphabet Inc.

 • Google LLC

 • Google Ireland Limited

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl-PL

Kliknij tutaj, aby przeczytać informacje o plikach cookie i ustawieniach podmiotu przetwarzającego dane:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl-PL

Informacje o przechowywaniu

Poniżej można sprawdzić najdłuższy potencjalny czas przechowywania danych na urządzeniu, określony podczas używania metody przechowywania plików cookie oraz podczas korzystania z innych metod.

 • Maksymalny limit przechowywania plików cookie: 1 rok

 • Przechowywanie danych innych niż pliki cookie: nie

DoubleClick Floodlight

Opis usługi

Jest to usługa śledzenia konwersji firmy Google.

Firma przetwarzająca

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irlandia

Inspektor ochrony danych w firmie przetwarzającej dane

Adres e-mail inspektora ochrony danych w firmie przetwarzającej dane jest podany poniżej.

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=pl

Cel zbierania i przetwarzania danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Analiza

 • Śledzenie konwersji

 • Marketing

 • Optymalizacja

Stosowane technologie

Niniejsza lista zawiera wszystkie technologie, za pomocą których ta usługa gromadzi dane. Typowe technologie to pliki cookie i piksele umieszczane w przeglądarce.

 • Pliki cookie

 • Piksele

 • Magazyn lokalny

Zbierane dane

Ta lista zawiera wszystkie dane (osobowe) zbierane przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Ścieżka kliknięć

 • Identyfikator pliku cookie

 • Adres IP

 • Unikalny identyfikator urządzenia mobilnego

 • Liczba odwiedzin

 • Odwiedzone strony

 • Transakcje

 • Dane dotyczące używania

Podstawa prawna

Podstawa prawna wymagana do przetwarzania danych jest podana poniżej.

 • Artykuł 6 ustęp 1 par. 1 lit. a RODO

Miejsce przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane mają być przetwarzane także w innych krajach, informujemy o tym oddzielnie.

 • Unia Europejska

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych to czas, przez który zebrane dane są przechowywane w celu ich przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do określonych celów ich przetwarzania.

 • Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów ich przetwarzania.

Przekazywanie do krajów trzecich

Usługa ta może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Pamiętaj, że ta usługa może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeśli dane zostaną przekazane do USA, mogą być przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących, a Tobie nie będą przysługiwały środki prawne. Poniżej znajduje się lista krajów, do których przekazywane są dane. Może się to odbywać w różnych celach, np. w celu przechowywania lub przetwarzania danych.

 • Stany Zjednoczone Ameryki, Singapur, Chile, Tajwan

Odbiorcy danych

Odbiorcy zebranych danych są wymienieni poniżej.

 • Alphabet Inc.

 • Google LLC

 • Google Ireland Limited

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Kliknij tutaj, aby przeczytać informacje o plikach cookie i ustawieniach podmiotu przetwarzającego dane:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

Kliknij tutaj, aby wycofać zgodę we wszystkich domenach firmy przetwarzającej dane:

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Informacje o przechowywaniu

Poniżej można sprawdzić najdłuższy potencjalny czas przechowywania danych na urządzeniu, określony podczas używania metody przechowywania plików cookie oraz podczas korzystania z innych metod.

 • Maksymalny limit przechowywania plików cookie: 30 dni

 • Przechowywanie danych innych niż pliki cookie: nie

Piksele Facebooka

Opis usługi

Jest to technologia śledzenia oferowana przez serwis Facebook i używana przez inne usługi Facebooka, takie jak grupy niestandardowych odbiorców.

Firma przetwarzająca

Meta Platforms Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irlandia

Inspektor ochrony danych w firmie przetwarzającej dane

Adres e-mail inspektora ochrony danych w firmie przetwarzającej dane jest podany poniżej.

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Cel zbierania i przetwarzania danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Analiza

 • Marketing

 • Retargetowanie

 • Śledzenie

 • Reklamy

Stosowane technologie

Niniejsza lista zawiera wszystkie technologie, za pomocą których ta usługa gromadzi dane. Typowe technologie to pliki cookie i piksele umieszczane w przeglądarce.

 • Pliki cookie

 • Piksele

Zbierane dane

Ta lista zawiera wszystkie dane (osobowe) zbierane przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Wyświetlane reklamy

 • Wyświetlana zawartość

 • Informacje o urządzeniu

 • Lokalizacja geograficzna

 • Nagłówek HTTP

 • Interakcje z reklamami, usługami i produktami

 • Adres IP

 • Kliknięte elementy

 • Informacje marketingowe

 • Niepoufne dane zdefiniowane przez użytkownika

 • Odwiedzone strony

 • Identyfikator piksela

 • Adres URL elementu odsyłającego

 • Sukces kampanii marketingowych

 • Dane dotyczące używania

 • Zachowania użytkowników

 • Informacje o plikach cookie serwisu Facebook

 • Identyfikator użytkownika Facebooka

 • Zachowania podczas używania/klikania

 • Informacje o przeglądarce

Podstawa prawna

Podstawa prawna wymagana do przetwarzania danych jest podana poniżej.

 • Artykuł 6 ustęp 1 par. 1 lit. a RODO

Miejsce przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane mają być przetwarzane także w innych krajach, informujemy o tym oddzielnie.

 • Unia Europejska

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych to czas, przez który zebrane dane są przechowywane w celu ich przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do określonych celów ich przetwarzania.

 • Dane są usuwane najpóźniej po 720 dniach.

Przekazywanie do krajów trzecich

Usługa ta może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Pamiętaj, że ta usługa może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeśli dane zostaną przekazane do USA, mogą być przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących, a Tobie nie będą przysługiwały środki prawne. Poniżej znajduje się lista krajów, do których przekazywane są dane. Może się to odbywać w różnych celach, np. w celu przechowywania lub przetwarzania danych.

 • Singapur, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Odbiorcy danych

Odbiorcy zebranych danych są wymienieni poniżej.

 • Meta Platforms Ireland Ltd., Meta Platforms Inc.

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Kliknij tutaj, aby przeczytać informacje o plikach cookie i ustawieniach podmiotu przetwarzającego dane:

https://www.facebook.com/policies/cookies

Informacje o przechowywaniu

Poniżej można sprawdzić najdłuższy potencjalny czas przechowywania danych na urządzeniu, określony podczas używania metody przechowywania plików cookie oraz podczas korzystania z innych metod.

 • Maksymalny limit przechowywania plików cookie: 1 rok

 • Przechowywanie danych innych niż pliki cookie: nie

Dostawca cookies Nazwa cookies Cel zastosowani Ważność
Meta Platforms, Inc. tr Używane przez Facebook do wyświetlania różnych produktów reklamowych, na przykład ofert w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych. Session

Microsoft Advertising

Opis usługi

Jest to usługa śledzenia konwersji i reklamy.

Firma przetwarzająca

Microsoft Corporation

One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA

Inspektor ochrony danych w firmie przetwarzającej dane

Adres e-mail inspektora ochrony danych w firmie przetwarzającej dane jest podany poniżej.

https://aka.ms/privacyresponse

Cel zbierania i przetwarzania danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 • Analiza

 • Remarketing

 • Konwersje

 • Optymalizacja

 • Uniwersalne śledzenie zdarzeń

Stosowane technologie

Niniejsza lista zawiera wszystkie technologie, za pomocą których ta usługa gromadzi dane. Typowe technologie to pliki cookie i piksele umieszczane w przeglądarce.

 • Pliki cookie

 • Piksele

 • Magazyn lokalny

 • Sygnały nawigacyjne w sieci Web

Zbierane dane

Ta lista zawiera wszystkie dane (osobowe) zbierane przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Kliknięte elementy

 • Ścieżka kliknięć

 • Identyfikator pliku cookie

 • Adres IP

 • Unikalny identyfikator urządzenia mobilnego

 • Liczba odwiedzin

 • Odwiedzone strony

 • Transakcje

 • Dane dotyczące używania

Podstawa prawna

Podstawa prawna wymagana do przetwarzania danych jest podana poniżej.

 • Artykuł 6 ustęp 1 par. 1 lit. a RODO

Miejsce przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane mają być przetwarzane także w innych krajach, informujemy o tym oddzielnie.

 • Unia Europejska

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych to czas, przez który zebrane dane są przechowywane w celu ich przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do określonych celów ich przetwarzania.

 • Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów ich przetwarzania.

Przekazywanie do krajów trzecich

Usługa ta może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Pamiętaj, że ta usługa może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeśli dane zostaną przekazane do USA, mogą być przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących, a Tobie nie będą przysługiwały środki prawne. Poniżej znajduje się lista krajów, do których przekazywane są dane. Może się to odbywać w różnych celach, np. w celu przechowywania lub przetwarzania danych.

 • Na całym świecie

Odbiorcy danych

Odbiorcy zebranych danych są wymienieni poniżej.

 • Microsoft Corporation

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane.

https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

Dostawca cookies Nazwa cookies Cel zastosowani Ważność
Microsoft _uetsid Ten plik cookie jest używany przez Microsoft Bing Ads do zbierania anonimowych informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny. 24 godziny
Microsoft _uetvid Ten plik cookie jest używany przez Microsoft Bing Ads i jest to śledzący plik cookie. Pozwala nam to nawiązać kontakt z użytkownikiem, który wcześniej odwiedził naszą stronę internetową. 1 rok

D. Twoje prawa

W każdej chwili możesz bezpłatnie dochodzić poniższych praw wobec Volkswagen Group Charging GmbH. Informacje o korzystaniu ze swoich praw znajdziesz w części E.

Prawo dostępu:masz prawo do otrzymywania od nas informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 15 RODO).

Prawo do sprostowania: masz prawo żądać od nas poprawienia dotyczących Cię nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO).

Prawo do usunięcia danych: pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 17 RODO masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych. W związku z tym możesz zażądać usunięcia swoich danych pod warunkiem, że nie są one już potrzebne do celów, do których zostały zebrane. Możesz też zażądać usunięcia danych, jeśli przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody, a Ty tę zgodę wycofujesz.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeśli spełnione są wymogi art. 18 RODO. Jest tak na przykład wtedy, gdy kwestionujesz poprawność swoich danych. Możesz wówczas zażądać ograniczenia przetwarzania danych na czas sprawdzania ich poprawności.

Prawo do wniesienia sprzeciwu: jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych. Sprzeciw jest dopuszczalny, jeśli przetwarzanie odbywa się w interesie publicznym albo na podstawie uzasadnionego interesu Volkswagen Group Charging GmbH lub strony trzeciej. W przypadku sprzeciwu prosimy o poinformowanie nas o przyczynie, z której sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych.

Masz też prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych do celów reklamy bezpośredniej. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z reklamą bezpośrednią.

Prawo do przenoszenia danych:jeśli przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub wykonania umowy, masz prawo otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przekazać je innemu podmiotowi przetwarzającemu dane.

Prawo do wycofania zgody: jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do bezpłatnego wycofania tej zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Prawo do złożenia skargi: masz również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego (np. do państwowego inspektora ochrony danych w Berlinie).

E. Osoba kontaktowa

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

PROLIANCE GmbH
www.datenschutzexperte.de
Leopoldstr. 21
80802 München

datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

Kontaktując się z inspektorem ochrony danych, należy wskazać Volkswagen Group Charging GmbH jako spółkę, której dotyczy zapytanie. Prosimy o niezałączanie do zapytania informacji wrażliwych, takich jak kopia dowodu osobistego.